Бизнес  Монитор

Софтуер за управление на търговската дейност

СУПТО ++   одобрен  от  НАП

Фунции и възможности на програмата

 - покупки

 - продажби

 - складови разписки

 - заявки за доставка

 - банкови документи

 - ДДС дневници

 - задължения към доставчици

 - плащания от клиенти

 - складови наличности

Ръководство за потребителя

  - неограничен брой фирми на      собственика

  - неограничен брой фирми доставчици  и клиенти

  - неограничен брой артикули

  - работа с фискални устройства

  - фирми на собсвеника със и без регистрация по ДДС

  -  валутни цени

  -  валутни разплащания

  -  различни ставки за ДДС за стоките

  -  работа в мрежа с неограничен брой потребители

  -  криптирани акаунти на потребителите

  -  експорт на справки в Excel и CSV формат.

 

 

Контакти:

                 office@bmonitor.net

                 GSM   089 555 1980